Kapel med krager og mager

En kunstfærdig smedejernsdør adskiller det hvælvede gravkammer under Viborg Domkirkes nordvestre tårn fra os levende, der kan skimte fem kister indenfor.

Krags Kapel rummer søskendeparret Elisabet og Kield Krag samt de respektive mager, Hans Juel og Sophie Krabbe. Den femte kiste gemmer ritmester Iver Krag, der under den skånske krig mistede livet ved Malmö. Han var Sophie og Kields søn.

Kapellet er fra 1665. På de tider ejede Kield Krag en adelsgård lige op ad selvsamme nordvestre tårn. Bygården brændte i 1726, men lang tid efter var stedets bygning kendt som Kield Krags Gård. Komplekset måtte i 1875 falde, for at den nyromanske kirke kunne få luft omkring sig, og havde i sine sidste år en rolle som hjemsted for Viborg Borger- og Haandværkerforening.

Som en del af den flotte låges udsmykning optræder våbenskjolde for de adelsfamilier, hvis slægtsbånd lader sig knytte i kapellet. Krageslægtens våben er med tre krager i bunden og en stor, flyvefærdig krage på hjelmen øverst. “Reden” var Trudsholm ved Mariager Fjord.

Undervejs i sin lange historie har domkirken tabt en hel del af sin historie, men det ville være synd at sige, at den er historieløs. På den vestlige væg finder vi for eksempel også seks trærelieffer, som var en del af 1501-kirkens korstole.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *