Byvandringernes Viborg-bibel er på gaden

Den tredje udgave af håndbogen “Gå efter detaljen” indeholder hele 178 historiske ståsteder.

Det begyndte med kvinderelieffet på Lille Rosenborg i Domkirkestræde. En detalje, der kom til orde. Stykke for stykke har 177 andre detaljer fra bybilledet føjet sig til.

– En historisk kyndig ven og jeg stod og studerede relieffet. Hvem forestillede det? Ingen af os kunne give et svar. Vi kom ind på, at byen er fyldt med den slags detaljer, som lever i skyggen, men som fortjener at komme frem i lyset. Idéen til en byvandringsbog var født, siger journalist Jesper Overgaard.

Viborg er byvandringernes by, men har aldrig haft en rigtig håndbog til fodfolket. Med “Gå efter detaljen” har vandrerne noget at gå efter.

– Detaljerne er som maggiterninger. Kokkeriet begynder småt og udvikler sig til noget større, gerne med hjælp fra kokkene selv, siger Jesper Overgaard, der også er kendt under pseudonymet Bymanden.

De to første udgaver af “Gå efter detaljen” indeholdt henholdsvis 100 og 113 “talende detaljer”. Disse går igen i den stærkt udvidede tredje udgave. Som noget nyt er ståstederne så nogenlunde geografisk opdelt.

– Længe gik jeg tilfældigt frem. Efterhånden som antallet voksede, skelede jeg mere og mere til, hvad jeg oplagt manglede at bringe frem, siger han.

I et samlet oplag på 3000 styk er de to første gratis udgaver kommet ud til interesserede, der ønsker at kunne tolke byens stemme. Også nummer tre på 192 sider er gratis. “Gå efter detaljen” er nemlig en gave til Viborg og byens gæster fra bogtrykker Per Nørhaven og forfatteren.

Bogen er blandt andet at få i Viborg Domkirke, Skovgaard Museet, Viborg Kunsthal og sommerens infokiosk i Skovgaard Museets have.

Bymanden opfordrer: “Gå efter detaljen”

Gratis håndbog for fodfolk indeholder 100 historiske ståsteder i Viborg.

“Talende detaljer” i Viborgs bybillede skal inspirere byvandrere til små lystture. Inspirationen har form som den 144 sider store og rigt illustrerede bog “Gå efter detaljen – Viborg-vandring med 100 historiske ståsteder”. Og den er gratis.

Pseudonymet Bymanden lægger således navn til sin femte bog om vidt forskellige emner, der alle har Viborg som omdrejningspunkt. Denne gang går Bymanden målrettet efter at lede byvandrere godt på vej, men bogen kan også gøre sig i en magelig stol.

– Det er en kendt sag, at den, der stirrer ud i horisonten, blot ser det tomme ingenting. En berømt arkitekt sagde, at “Gud findes i detaljen”, og i den ånd har jeg skrevet den lille bog, siger journalist Jesper Overgaard, Bymandens bagmand.

Bogen opstod detalje for detalje som “Dagens talende detalje” på Facebook. Nogle af dem har også optrådt som “bagateller” på folkebladets bagside.

– Flere af mine venner opfordrede mig til at gøre detaljerne til en bog. Jeg tror ikke, at det kun var af høflighed. I øvrigt havde jeg selv denne bagtanke, men det er ikke så enkel en sag at få en bog på gaden, siger Jesper Overgaard og fortsætter:

– Også denne gang har bogtrykker Per Nørhaven påtaget sig giverens rolle. Når han optræder i denne rolle, stiller han én betingelse: Bogen skal være gratis. Sådan har jeg det også, så det må jo siges at være det perfekte samarbejde.

Museumsinspektør Lars Agersnap Larsen fra Viborg Museum har haft den svære opgave at markere de 100 ståsteder på kort. Da stykkerne blev til, var det i spredt og tilfældig orden, hvilket godt kan gøre bogen svær at finde rundt ud.

– Men hvad gør det, at læserne mister orienteringen, når de går rundt? Med sanserne åbne støder de blot på flere af den historiske bykernes detaljer. Viborg har så meget på hjerte, siger Jesper Overgaard.

Han slår samtidig et slag for Viborg-Guiderne, der gennem Viborg Museum lader sig hyre til faste ture og temature.

Viborg Museums og Skovgaard Museets fælles infokiosk i kunstmuseets have udleverer bogen. Det samme gør Antikvariatet Viborg, Jernbanegade 35. Bymanden står som en del af Viborg Museums sommerprogram for to “detaljeture”.

På Viborgs velgående

Den fjerde bog med Bymandens små essays, der mest drejer sig om Viborg, ligger klar. Bymandens Bagtanker hedder den.

“Tanker er toldfri,” hedder det. Og Bymandens Bagtanker er gratis. Et oplag på 840 styk kommer gratis ud til dem, der ønsker at ofre et par tanker på livet i almindelighed og Viborg i særdeleshed.

Herunder følger – for at lede tanken på gled – forordet:

Jeg læste i en kronik, at de ældre årgange kan give deres liv indhold ved at give tilbage af alt det, de tog imod, da de var yngre. Just i den ånd arbejder pseudonymet Bymanden. I efterhånden mange år har Bymanden skrevet små essays. De er som gnister fra to flintesten, som for- fatteren gerne slår mod hinanden: hverdagens små iagttagelser og en lokalhistorie med vidt udsyn. Før de kom ud i bogform, var de en tur omkring Viborg Stifts Folkeblads spalter. Sådan også med denne favnfuld. Bymandens Bagtanker er tanker fra bagkanten og har vel også den dobbelte bund, bagtanker gerne skal have. Bymanden arbejder efter et hjemmestrikket slogan: Dyrk det lidt, der er dit. Hvorfor være himmelstormer, når vi i Viborg og egne sind har en himmelsk plet at dyrke?
På Viborgs velgående – og god læselyst
Bymanden

Bogbegivenhed i byen

Det er fuldbragt. For et fuldsat “Skakbræt” på biblioteket præsenterede Vingaards Officin, Bogtrykmuseet Viborg fredag den 16. november 2018 årets medlemsbog.

Den hedder egentlig Rapsodi i Bly – Bymandens Viborg, men typograferne var så forelskede i komponisten George Gerswins Rhapsody in Blue, at de på forsiden bruger “Rhapsody”. Y’et gør sig nemlig grafisk og spiller sammen med “bly”.

Bogen er mest til medlemmer, og dem er der heldigvis mange af. Folk, der til en billig penge tegner et medlemskab, får bogen med i købet.

De har skabt lidt af en pragtbog. Den er i “Lange Peter Madsen-format”, altså højformat. Inspirationskilden er Halfdan Rasmussens fine børnebog. Tegningerne er af Viborg-kunstneren Birte Mølgaard, og de er gengivet i en eksklusiv blåtone.

Bymanden har leveret teksten. De fleste af bogens småessays er Bymandens skriverier fra folkebladet, men et par andre artikler fra folkebladet har sneget sig ind. Lions Viborg har tidligere udgivet to bind med Her på Bjerget – Bymandens Viborg, og også til dem stod Birte Mølgaard for illustrationerne.

En rapsodi er en slags musikalsk kludetæppe, idet de mange klanglige klude udgør en helhed. Rapsodi i Bly er efter samme opskrift. Småstykkerne handler alle om Viborg, ikke mindst byens historie. De er med et glimt i øjet og et svirp med halen.

Bogen er officinets ottende årsudgivelse. Hver gang lægger de gamle typografer sig i selen for at vise, hvad den gode, klassiske sortekunst står for. I 2018 overgik de sig selv, og det er Overgaard svært tilfreds med.

Værdier på papir

Al respekt for hjemmesider, e-bøger og den slags. Men. Jeg tror ikke, at jeg bare er en bagstræberisk bogromantiker, når jeg også sværger til bogen, den trykte.

Den taler til det hele menneske på en helt anden måde end skærmen. Bogen og den menneskelige natur kan noget sammen, kan de.

Bymanden er også bogmanden. Manden bag Bymanden har hjulpet en del bøger til verden, mens Bymanden “ham selv” foreløbig tegner sig for fire, essaysamlingerne Her på Bjerget – Bymandens Viborg I og II med i alt 95 små essays på 216 sider, Rhapsody i Bly – Bymandens Viborg og Bymandens Bagtaker; de tre førstnævnte med Birte Mølgaards indfølte illustrationer.

Etteren af Her på Bjerget er i princippet udsolgt, mens toeren stadig ses i bogkasser, endda til en billig penge. Et lille lager beror hos Bymanden. Indtægterne går ubeskåret til Lions Viborg. Rhapsody i Bly er årsudgivelsen 2018 fra Vingaards Officin, Bogtrykmuseet Viborg.

Med bogtrykker Per Nørhaven som mæcen udkom bogen med bagtankerne, og den står inden for rimelighedens grænser gratis til rådighed, så længe lager haves.

Alt er skrevet i mester Montaignes ånd: “Bierne suger snart fra den ene blomst, snart fra den anden. Men af det, de suger, laver de bagefter deres honning, og den er helt deres egen, for nu er det jo ikke mere hverken timian eller merian.”

Rhapsody i Bly er den hidtil mest omfattende samling af Bymandens skriblerier. Overskrifterne og illustrationerne fremtræder i en eksklusiv blåtone. Den er i højformatet “Lange Peter Madsen”. Med andre ord: lokalhistorie og betragtninger i lange baner.

Bogen længe leve.